UKK

Tuntuuko sinustakin, että tarvitsemasi palvelut ovat vaikeasti saavutettavia?

Onko vaikea tietää mihin tukiin ja apuihin sinä ja läheisesi olette oikeutettuja?

Tiedätkö mistä hakea tarvitsemiasi apuja ja tukia?

Voimien ollessa vähäiset tai sairauden kohdatessa tällaisten asioiden pähkäileminen vie kohtuuttomasti voimia.

​Noja tarvitaan, jotta palveluiden löytäminen ja vastaanottaminen olisi sinulle mahdollisimman vaivatonta.

Nojan toiminta- ajatuksena on, että nimetty omahoitaja tuntee asiakkaansa ja ymmärtää palvelutarpeiden yksilölliset erityispiirteet.

Uskomme, että tuntemalla asiakkaamme voimme oikeasti tukea jokaista yksilönä omassa elämässään.

 • Avoklinikka Noja on uudenlainen kokonaisvaltainen terveydenhuollon yritys. Tuomme ammattitaitoisen henkilökuntamme sinulle sopivaan paikkaan sinulle sopivana aikana.
 • ​​Tarjoamme kaiken tarvitsemasi terveydenhuollon ja arkielämän tukeen liittyvät palvelut kokonaisuutena.
 • Saat nimetyn omahoitajan, johon sinun tai läheistesi on aina helppo olla yhteydessä.
 • Kunnianhimoisena tavoitteenamme on mahdollistaa sairautesi hoito kokonaan kotonasi. Kotisairaala vaihtoehtomme on psykiatriaan hyvin soveltuva. Sen avulla sairaalahoitojaksoa osastolla on mahdollista lyhentää tai hoitaa koko sairaalajakso kotisairaalassa.
 • Kotisairaala, ainutlaatuinen psykiatrinen kotisairaala mahdollisuus.
 • Kotihoidon kuntoutukselliset, pitkäaikaiset ja yksilölliset palvelukokonaisuudet, joissa aina nimetty oma vastuuhoitaja.
 • KevytNoja
 • PerusNoja
 • VankkaNoja
 • Kotihoito omien tarpeiden mukaan.
 • Nojan palvelut on tarkoitettu aikuisille, jotka tarvitsevat lyhyttä tai pitkäaikaista tukea sairautensa tai elämäntilanteensa vuoksi.
 • Tuomme tarvitsemasi avun sinulle parhaiten sopivaan paikkaan.
 • Kotisairaala on tarkoitettu sairaalahoitoa tarvitseville.
 • Jättämällä sähköisen yhteydenottopyynnön.
 • Soittamalla numeroon:
 • Nojan kotisairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä.
 • Sosiaalityöntekijäsi voi ohjata sinut palveluidemme piiriin.
 • Palveluseteliasiakkaana.
 • Palvelukokonaisuuksien arviossa käymme läpi sinun tarvitsemasi palvelut.
 • Asiantuntijamme selvittävät tuet ja avut joiden saamiseen olet oikeutettu.
 • Erikseen sovittaessa avustamme sinua tukien hakemisessa.
 • Saat omia palvelutarpeitasi vastaavan yksilöllisen palvelusuunnitelman sekä oman hoitajan, joka tuntee yksilöllisen tilanteesi.
 • Tarjoamme sinulle helpon tavan turvata tarvitsemasi palvelukokonaisuus ilman, että sinun täytyy itse ottaa selvää palvelutuottajista.
 • Nojan kotisairaala tarjoaa sairaalahoitoa omassa kodissasi.
 • Nojan kotisairaalassa on erityisosaamista psykiatriseen erityistason hoitoon.
 • Nojan kotisairaalan hoitojakso on aina vapaaehtoinen.
 • Kotisairaalassa takaamme valvotun lääkkeenannon sovittuina vuorokauden aikoina hoitosuunnitelmasi mukaan.
 • Arvioimme vointiasi kokeneiden hoitajien ja tarvittaessa erikoislääkärimme toimesta useita kertoja vuorokaudessa.
 • Hoitosuunnitelmamme päivitetään aina tarvittaessa ja vähintään joka viikko kokeneiden hoitajiemme ja erikoislääkäriemme toimesta.
 • Kotisairaalan hoito on aina vapaaehtoista.
 • ​Kotisairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä.
 • ​Kotisairaalan hoito voi alkaa vasta, kun lähetteesi on hyväksytty ja hoitosuunnitelmasi on laadittu.
 • Kotisairaalaan siirrytään suoraan päivystyksestä, lääkärin vastaanotolta tai sairaalasta lähetteellä. Myös terveyskeskuksen osastolta ja erikoissairaanhoidosta voi siirtyä kotisairaalapotilaaksi.
 • ​​Lääkäri arvioi, soveltuuko asiakas kotisairaalapotilaaksi ja laatii hoitosuunnitelman.
 • Kotisairaalan hoitajat toteuttavat hoitoa asiakkaan kotona lääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti.
 • Kotisairaalahoidolla voidaan mahdollisesti välttää osastohoito kokonaan tai lyhentää sitä tukemalla asiakkaan varhaista kotiutumista.
 • Kotisairaala soveltuu hyvin psykiatristen sairauksien hoitamiseen.
 • ​​Kotisairaalahoitoon soveltuvia asiakkaita ovat myös esimerkiksi tulehduspotilaat (mm. keuhkokuume, ruusu, virtsatietulehdus), jotka tarvitsevat suonensisäistä antibioottihoitoa ja/tai suonensisäistä nestehoitoa.
 • ​​Kotisairaalassa voidaan hoitaa myös uuden lääkityksen aloituksen ohjausta ja seurantaa tarvitsevia potilaita. Esimerkiksi klotsapiini.
 • Vähintään 18 vuoden ikä.
 • ​​Lääkäri on arvioinut asiakkaan soveltuvuuden kotisairaalapotilaaksi ja on laatinut hoitosuunnitelman.
 • ​​Asiakas haluaa tulla hoidetuksi kotonaan ja hänen vointinsa sen sallii.
 • ​​Asiakas selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti tai läheisten ja tukipalvelujen avulla.
 • ​​Asiakas sitoutuu noudattamaan sovittuja aikoja, päihteettömyyteen hoidon ajan sekä tupakoimattomuuteen hoitokäyntien aikana.
 • ​​Lemmikkieläimet pidetään kytkettyinä tai toisessa huoneessa hoitokäyntien aikana.
 • Lähettävä taho vastaa siitä, että ennen hoidon alkua kotisairaalalla on riittävät tiedot sisältävä lähete/ hoitosuunnitelma, jolla hoito voidaan toteuttaa vähintään seuraavaan arkipäivään asti.
 • ​Hoitosuunnitelma ja lähete voidaan toimittaa sähköisesti esimerkiksi epikriisinä tai käyntitekstinä tai paperiversiona postitse tai potilaan mukana.
 • ​Ennen potilaan lähettämistä kotisairaalaan on soitettava Nojan palvelunumeroon.
 • ​Uusia potilaita sisäänkirjoitetaan hoitojaksolle vain arkisin virka-aikaan.
 • Joiden hoito ei ole lääketieteellisin perustein mahdollista kotona.
 • ​Jotka eivät suostu kotona annettavaan hoitoon.
 • ​Mikäli suunniteltua hoitoa ei ole mahdollisuus toteuttaa potilaan kotona turvallisesti hoitohenkilöstön näkökulmasta (esim. potilaan tai läheisten aggressiivisuus tai vaikea päihde-/huumeongelma).
 • Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut päivittäin klo 8-21.
 • ​Seurantakäynnit.
 • ​Hoitojakson aikana tarvittavat lähetteet.
 • ​Hoitojakson ajalta todistukset, lausunnot ja konsultaatiot.
 • ​Hoitajan puhelinpäivystys yöaikaan sairaalan potilaille ja heidän omaisilleen.
 • ​Diagnostiset ja hoidolliset arviot sekä toimenpiteet.
 • ​Jatkohoidon suunnittelu.
 • Kotisairaalan hoitovuorokauden hinta on alkaen 390€
 • ​Kotisairaalajakson hinta määräytyy tarvittavien lääkkeiden ja toimenpiteiden mukaan mm. Pitkävaikutteisten lääkkeiden hinnat lisätään kotisairaalan vuorokausihintaan (kts. yst. Hinnasto).
 • ​Joissain tapauksissa lähettävä taho voi maksaa hoitosi kotisairaalassa.
 • ​Joissain tapauksissa vakuutusyhtiösi voi korvata hoitosi kotisairaalassa.
 • Asiakas itse voi maksaa kotisairaalahoitonsa. Tällöin hän saa siitä kela – korvauksen.
 • ​Lähettävä taho voi maksaa sopimukseen perustuen kotisairaalahoitojakson.
 • ​Vakuutusyhtiösi voi korvata hoidon kotisairaalassa vakuutuksestasi riippuen.
 • Nojan kotiin vietävät pitkäaikaisen asumisen palvelut perustuvat yksilöllisiin tarpeisiisi ja sinulle laadittuun palvelusuunnitelmaan.
 • Kaikki pitkäaikaisen tuen palvelut sisältävät aina sinulle nimetyn henkilökohtaisen omahoitajan.
 • Omahoitaja vastaa siitä, että elämäntilanteesi ja tuen tarpeesi mahdollisesti muuttuessa, myös sinulle tarjottavat palvelut muuttuvat tarpeidesi mukaan.
 • Pitkäaikaisen tuen palvelut on jaettu kolmeen eri palvelutasoon sen perusteella kuinka paljon ja kuinka monipuolisia palveluita niihin sisältyy. Näitä ovat KevytNoja, PerusNoja sekä VankkaNoja.
 • KevytNoja palvelu on sinulle, joka toivot nimettyä omahoitajaa, johon sinä ja läheisesi voitte aina olla yhteydessä. Palvelutarpeesi on pitkäaikaista, mutta ei säännöllistä ja tiheää.
 • ​PerusNoja on sinulle, joka tarvitset kuukausittain lääketieteellistä seurantaa, esimerkiksi lääkityksesi vuoksi. Tarvitset myös erikoislääkärin palveluita säännöllisesti, Esimerkiksi Klotsapiinilääkitys, Pitkäaikaiset injektiolääkitykset.
 • ​VankkaNoja on sinulle, joka tarvitset monipuolistaja pitkäaikaista tukea. Tarvitset myös säännöllisesti erikoislääkäripalveluita.
 • Noja tarjoaa yksiöllisiä palveluita ja palvelukokonaisuuksia äkillisiin ja eri pituisiin tarpeisiin.
 • Tuomme palvelut sinulle sopivaan paikkaan, sinulle sopivana aikana.
 • Voit koota oman palvelukokonaisuutesi palveluhinnastosta tai valita vain yhden tarvitsemasi palvelun.
 • Voit ottaa meihin yhteyttä palvelutarpeesi laajemmaksi kartoittamiseksi. Katso kohta ”Kuinka pääsen Nojan asiakkaaksi?”
 • Kotisairaala mahdollistaa sairaalahoidon jatkumisen potilaan kotona tai sairaalahoito kuntayhtymän ylläpitämissä tiloissa voidaan välttää kokonaan, esimerkiksi paikkatilanteen vuoksi tai kuntoutumisen edistämiseksi. Paineet sairaalaosastoilla helpottavat. Hoitohenkilökunnan jaksaminen paranee.
 • ​Noja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä psykiatrista palvelutarjontaa ja monipuolisuutta alueen väestölle.​
 • Laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Nojan asiantuntija tarjoaa ammattitaitoista psykiatrista arviota asiakkaan kotiin tai asumispalveluyksikköön esimerkiksi sosiaalityöntekijän arvion tueksi. Tällöin asiakkaan tilanne tulee arvioiduksi ja hoidetuksi jolloin vältytään mahdollisesti kalliilta virka-apupyynnöltä tms.
 • ​Päällekkäisiä toimia ei tarvita, kun omahoitaja tuntee asiakkaansa ja tämän hoidon yksilölliset piirteet.
 • Noja kantaa vastuun asiakkaidensa pitkäaikaissairauksista, vähentäen erikoissairaalahoidon resurssien tarvetta.
 • Noja on Väestön terveyttä ja kotona pärjäämistä edistävä kumppani.