Tietosuoja

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus päättää omien henkilötietojensa käytöstä.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisten tulee pystyä vaikuttamaan siihen, miten yritykset käsittelevät keräämiään henkilötietoja. Asetus koskee tietenkin myös Avoklinikka Nojaa.

​Asetus:

  • ​Antaa ihmisille oikeuden päättää omien henkilötietojensa sekä tunnistamisen mahdollistavan niin sanotun digitaalisen jalanjäljen käytöstä.
  • ​​Yhdistää sääntöjä ja yksinkertaistaa yrityksiä koskevia käytäntöjä EU:n yhteismarkkinoilla.
  • ​​Velvoittaa organisaatioita käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti.

Asiakastiedot Avoklinikka Nojan käytössä


Koska käsittelemme Avoklinikka Nojalla sekä henkilö- että potilastietoja, asiakkaidemme luottamus on meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen.

​Käytämme henkilötietoja:

  • ​Asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.
  • ​​Palvelujemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen.
  • ​​Lain ja muiden Avoklinikka Nojaa velvoittavien säädösten ja sääntöjen noudattamiseen.

​Avoklinikka Nojan tietosuojavastaavien yhteystiedot:

Outi Aura
puh: 045-103 9158

Miia Korpi
puh: 045-103 9446