Tiedonsaantioikeus

Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteissa ammattihenkilön työtehtävien mukaan. Sinun tietosuojasi toteutumista valvotaan säännöllisesti lokitietojen avulla.

​Kaikki Avoklinikka Nojan työntekijät allekirjoittavat tietosuoja- ja tietoturvasitoumuksen työsuhteen alkaessa. Jokainen työntekijä sitoutuu NOJAn tietoturvaohjeistuksiin ja hyvään tiedonkäsittelytapaan.

​Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi. Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

​Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Hänellä on oikeus pyytää tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asiakas ja potilastiedot

Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä.

Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä. Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Käyttölokitiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu sinua koskevia asiakas- tai potilastietoja. Sinulla on oikeus myös saada tieto siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Jos sinulla on syytä epäillä tietojesi väärinkäyttöä, on sinulla oikeus vaatia selvitys, kuka on käyttänyt sinua koskevia potilas- tai asiakastietoja (ns. lokitietoja).

​Lokitiedot saat kirjallisella pyynnöllä Avoklinikka Nojan tietosuojavastaavilta. Tietojen pyytäminen on maksutonta. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä.

​Sinulla ei ole lupaa luovuttaa tai käyttää saamiasi lokitietoja muuhun käyttötarkoitukseen.

Kotisairaala ammattilaisille