Psykologin tutkimukset

Psykologin tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen psykologin tutkimuksiin voi laatia yleislääkäri tai erikoislääkäri. Potilaan kannalta paras tutkimus-/ hoitotulos saadaan, mikäli tutkimuksiin lähetteen laatinut lääkäri vastaa tutkimus-/ hoitokokonaisuudesta. Usein on hyödyllistä, että psykiatrian erikoislääkäri arvioi psykologin tutkimusten tarvetta ja kysymyksen asettelua, mutta se ei ole tutkimusten ehdoton edellytys.
 
Psykologin tutkimusten laajuus määräytyy lähetteen ja siinä esitettyjen tutkimuskysymysten perusteella. Psykologi valitsee ammattitaitoonsa perustuen tutkimuksissa käytettävät testit ja menetelmät.
 
Psykologi laatii tutkimustuloksista aina loppulausunnon ja antaa potilaalle suullisen palautteen.