Potilasasiamies

Potilasasiamiehen lakisääteiset tehtävät on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa.

Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.

Potilasasiamies ei toimi potilaan oikeudellisena avustajana. Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön.
Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilaalla on oikeus:

  • Hyvään terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä kohteluun
  • Itsemääräämisoikeuteen
  • Tiedonsaantiin
  • Hoitoon pääsyyn
  • Muistutus- ja kantelumenettelyyn ollessaan tyytymätön hoitoon

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Avoklinikka Nojan potilasasiamies

Nina Nordman

Tavoitat potilasasiamiehen sähköpostitse:

potilasasiamies@avoklinikkanoja.fi

tai alla olevan lomakkeen kautta sinulle parhaiten sopivana aikana