OMA VÄYLÄ- KUNTOUTUS

 

Oma väylä- kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on suunnattu ADHD-, ADD- (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) tai autismikirjon diagnoosin (Asperger) saaneelle 16- 29-vuotiaille.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tavoitteena on opiskelu- ja työelämätaitojen, arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon vahvistaminen.

Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi sinulla voi olla todettu jokin psykiatrinen häiriö. Psyykkisen vointisi tulee kuitenkin olla riittävä, jotta voit suoriutua opinnoista tai töistä. Jos sinulla on akuutti päihdeongelma tai tavoitteesi eivät liity opiskeluun tai työelämään, tulee sinun selvittää muita kuntoutusvaihtoehtoja. Et voi saada samanaikaisesti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ja Oma väylä- kuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää 12 kuukautta ja sisältää: 

 • 27 yksilöllistä tapaamista 
 • 10 ryhmätapaamista 
 • 1- 2 ryhmätapaamista läheisillesi 
 • 1- 3 seurantatapaamista 

Tapaamiset järjestetään toimipisteessämme tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Läheisten ryhmätapaamiset järjestetään toimipisteessämme tai muussa erillisessä ryhmätyötilassa.

Kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä kuntoutuksessa saat 

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin 
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan 
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. 

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on   

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi 
 • vahvistaa itsetuntoasi 
 • antaa sinulle keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä 
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota sinulle vertaistukea. 

Läheisten ryhmäkäynneillä 

 • saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään 
 • sinulla on mahdollisuus saada vertaistukea ja voit jakaa omia kokemuksia esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista 
 • saat tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi. 

Näin haet Oma väylä -kuntoutukseen 

Hakeakseen kuntoutukseen tarvitset lääkärin B-lausunnon tai vastaavat tiedot sisältävän lääketieteellisen selvityksen, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Lausunnon voit hakea esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä, terveyskeskuslääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta.

 1. Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU132, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja ”Avoklinikka Noja”.
 2. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA.
  Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös asiointipalvelussa viestinä.
  Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiointipalvelussa näet myös, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen, joka postitetaan kotiisi. 
 3. Jos kuntoutus myönnetään, Avoklinikka Nojasta otetaan sinuun puhelimitse yhteyttä noin 2 viikon sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen täällä:

https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet