Ammattilaisille

Näin lähetät potilaan Nojan kotisairaalaan!

Soita Avoklinikka Nojan puhelinnumeroon arkena

klo. 8. – 16.00 välisenä aikana.

Puhelinnumeromme on 045 101 6303

Kotisairaala ammattilaisille

Lähete

Potilaalla on oltava lähete mukana, kun hän tulee kotisairaalan asiakkaaksi.

Lähetteeseen on oltava kirjattuna tiedot:

  • Asiakkaan sairaudesta ja sen hoitohistoriasta, oireista sekä ajankohtaisesta voinnista.
  • Lääkityksestä ja lääkehoitosuunnitelmasta (ainakin seuraavan vuorokauden ajaksi).
  • Somaattisesta tilanteesta, hoidosta ja lääkityksestä.
  • Asiakkaan mahdollisesta päihteidenkäytöstä.
  • Huom! Aktiivinen päihteidenkäyttö on este kotisairaalahoidolle.
  • Arvio mahdollisesta muihin tai itseen kohdistusvasta väkivallasta.

Informoi asiakasta

Kerro potilaalle, milloin ja missä kotisairaalan hoitaja tapaa hänet ensimmäisen kerran.

>> Ota yhteyttä meihin

marguerite, daisy, flower-729510.jpg