Asiakas -ja potilastiedot

Asiakas- ja potilastietojen saaminen

Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi.

Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

​Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä.

Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Tietojen tarkastaminen

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, jollei se ole perusteetonta tai kohtuutonta (varsinkin, jos pyyntöjä esitetään toistuvasti).

Tuolloin rekisterinpitäjän on osoitettava perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

​Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Tarkastusoikeuden kieltäminen tai rajoittaminen

Tarkastusoikeus voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa sinun tai jonkun toisen oikeuksille tai vapauksille.

​Jos tarkastusoikeus kielletään, sinulle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen peruste. Siinä tapauksessa sinulla on mahdollisuus viedä asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamisvaatimus tehdään kirjallisena.

Rekisterinpitäjällä on oikeus päättää tehdäänkö vaadittu korjaus vai ei. Kielteisestä päätöksestä annetaan todistus, josta käy ilmi kieltäytymisen syyt. Tämän jälkeen voit halutessasi kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.