ADHD tutkimus

ADHD-tutkimuspakettimme rakentuu seuraavasti:

ADHD tutkimukseen pääsy ei vaadi lähetettä.

Hoitajan ensikäynti:

Toiveesi tutkimuksen suhteen käydään läpi. Hoitaja antaa sinulle tutkimukseen liittyvää tietoa ja tutkimuslomakkeita täytettäväksi. Käynnillä käydään läpi jonkin verran elämääsi ja kokemiasi oireita nyt ja lapsuudessasi. Sinun on hyvä varautua siihen, että tutkimuksessa haastatellaan myös lähipiiriäsi, mieluiten henkilöä, joka on tuntenut sinut lapsuudesta asti.

Tälle käynnille on hyvä ottaa mukaan lastenneuvolan ja  kouluterveydenhuollon asiakirjat, päiväkodin arviot, jos ovat saatavilla, erityisesti  varhaiskasvatussuunnitelmat ja kouluvalmius arvio, koulu- ja opiskelutodistukset ja mahdollisesti HOJKS-arviot, sosiaalihuollon asiakaskertomukset, psykologin lausunnot ja kaikki aikaisemmat psykiatriset ja neurologiset sairauskertomukset.

Lääkärin ensikäynti:

Esitietojen kerääminen, mm. sairauden alkamisesta ja kulusta sekä sairauden tarkempaan määrittämiseen tarvittavat haastattelut.

Mikäli lääkärikäynnillä havaitaan jokin hoitoa vaativa psyykkinen sairaus, kuten esim. masennus tai ahdistuneisuus saat näiden hoitamiseen hoito-ohjeet.

ADHD tutkimus on luotettavin silloin kun muut psykiatriset sairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa.

  • 2-3 tutkimuskäyntiä hoitajalla: Diva- haastattelu
  • Lääkärin diagnostinen käynti. Tutkimusten yhteenveto ja hoitosuositukset.

Mikäli sinulla todetaan ADHD ja haluat lääkityksen voidaan se aloittaa sinulle tutkimusjakson jälkeen. Lääkityksen aloitus vaatii seurantakäyntejä hoitajalla ja lääkärillä. Nämä hinnoitellaan erikseen.

Tarvittaessa ohjaamme sinut yhteistyökumppanillemme Kela-kuntoutukseen mikäli sellaisen katsotaan sinua hyödyttävän.

Joissain tapauksissa voit myös hyötyä Nojan tarjoamista arjen hallinnan palveluista.

Mitä on ADHD?

Adhd:n kolme esiintymismuotoa ovat:

  • yhdistetty muoto (tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus)
  • tarkkaamaton muoto eli add (ei yliaktiivisuutta tai impulsiivisuutta)
  • yliaktiivis-impulsiivinen muoto (ei tarkkaamattomuutta)

Hoitamattomana adhd voi haitata opintoja ja myöhemmin työllistymistä sekä suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä. Varhainen ja aktiivinen hoito vähentää terveysriskejä ja parantaa yksilön ja hänen läheistensä elämänlaatua.

Jos epäilet läheisellä tai itselläsi olevan pitkäaikaisia, selvästi toimintakykyä haittaavia adhd-oireita, on suositeltavaa hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Voit lähteä selvittämään asiaa julkisen terveydenhuollon (esim. omalääkäri, koululääkäri, työterveyslääkäri) tai yksityisten palvelujen kautta.

LISÄTIETOJA ADHD:sta

Adhd:n Käypä hoito -suositus

Adhd- liitto

ADHD- tutuksi

FULL ADHD- mobiilipelistä löydät infoa täältä

MUN ADHD- videosarjan löydät Youtubesta

laptop, apple, mac-2558666.jpg